Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej

Usprawnianie maksymalnie możliwie

Twój GEST pomoże sfinansować najcenniejszy DAR - ZDROWIE

Poszukujemy Terapeutay usprawniania w środowisku wodnym, terapeuta Watsu

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów


Zatrudni w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisku: Terapeuta usprawniania w środowisku wodnym, terapeuta Watsu


1. Wymiar etatu: 1/3, średniomiesięcznie 58 godzin
2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:


1. Prowadzenie sesji terapeutycznych metodą Watsu z podopiecznymi Fundacji, w tym z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, z wadami mowy i słuchu, z osobami po przebytych udarach mózgu i innymi schorzeniami.
2. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników sesji w trakcie terapii.
3. Prowadzenie terapii Watsu zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie list obecności i kart opisów odbytych sesji terapeutycznych.

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a. posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Panel indywidualnego usprawniania w wodzie za pomocą terapii metodą WATSU dla maksymalnie 16 uczestników projektu potwierdzone dyplomami lub certyfikatami lub zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań oferty, w tym:

1. dyplomy potwierdzające: wykształcenie kierunkowe lub inne uprawniające do prowadzenia usprawniania w wodzie;
2. Certyfikatami, zaświadczeniami lub innym dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań tj. prowadzenia:
a) Watsu 2 lub wyższego stopnia;
b) ukończenia szkoleń, kursów nauki pływania; aqua aerobik; Hallwick oraz innych dla terapeutów wodnych;
3. Posiada minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym w szczególności w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia: autyzm, Zespół Downa, DMP, rozszczep kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową, stwardnieniem guzowatym, opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Mile  idziane doświadczenie w pracy z osobami ze schorzeniami rzadkimi (wadami genetycznymi) w tym w szczególności chorobą pęcherzowego oddzielania się  naskórka oraz z osobami po przebytych udarach mózgu.

4. Wymagania dodatkowe:

a) zachowanie dobrej relacji w kontaktach z ludźmi, komunikatywność;
b) zdolność przekonywania, odporność emocjonalna, a także prezencja wzbudzająca zaufanie, uprzejmość, dyskrecja, uczciwość i cierpliwość;
c) dokładność, zdolność do koncentracji, podzielna uwaga, dobry refleks oraz umiejętność pracy w szybkim tempie.


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia (wymagania formalne):

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony internetowej;
2. Własnoręcznie podpisane: list motywacyjny i życiorys (CV);
3. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, otrzymane uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia;
4. Kserokopie świadectw pracy;

List motywacyjny oraz życiorys "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".


6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Fundacji „Stella” im. Agaty Orłowskiej ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów w terminie do 25.09.2019r

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.