Usprawnianie maksymalnie możliwie

Twój GEST pomoże sfinansować najcenniejszy DAR - ZDROWIE

Doświadczenie

Terapeuci prowadzący terapię metodą PNF, wykonujący masaże oraz przeprowadzający terapię ruchową posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, na bazie zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej udokumentowanej licznymi szkoleniami i certyfikatami.

Terapia manualna w Fundacji prowadzona jest przez specjalistę z 24-letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi na bazie kursów: masażu tkanek głębokich, specjalistycznych - zintegrowanych technik diagnostyki terapii manualnej w oparciu o techniki chiropraktyczne, z zakresu terapii manualnej - bezpośrednia technika powięziowa wg koncepcji chauffoura i prata, skojarzone leczenie z udziałem bodźca fizykalnego, miękkiej terapii manualnej w zaburzeniach czynnościowych kręgosłupa i stawów obwodowych, technik manualnych i ćwiczeń izometrycznych w terapii skolioz, krioterapii, magnetoterapii.

Terapeuta prowadzący terapię SI i NDT Bobath ma doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem. Jest uprawniony do samodzielnej diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem wraz z terapią SI oraz diagnozą i terapią SI dzieci zdrowych z problemami w uczeniu się. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ośrodkowego układu nerwowego oraz z zespołami genetycznymi w oparciu o założenia metod SI, PNF, kinesiologytaping, koncepcji NDT Bobath, muzykoterapii, oligofrenopedagogiki. Pracuje z niemowlętami w zakresie zaburzeń rozwoju sensomotorycznego niemowląt wg koncepcji NDT Bobath.

Psycholog – socjoterapeuta, psychoterapeuta, specjalista treningu interpersonalengo z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą w systemie oświaty, systemie opieki społecznej; konsultant psychologiczny, trener i szkoleniowiec terapii grupowych i indywidualnych.

Trener terapii logopedycznej z uprawnieniami do stawiania diagnozy pacjentom m. in. z afazją, opóźnionym rozwojem mowy, z achondroplazją, dyslalią. Prowadzi logopedyczną terapię indywidualną dzieci m. in. z autyzmem, niedokształceniem mowy, pacjentami neurologicznymi, w tym: z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, afazją, autyzmem, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, achondroplazją.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.