Usprawnianie maksymalnie możliwie

Twój GEST pomoże sfinansować najcenniejszy DAR - ZDROWIE

Wybór oferty Terapia Ruchowa

Zawiadamiamy o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia
20.04.2021r. na prowadzenie zajęć Terapii Ruchowej w I etapie projektu „Dzielny Samodzielny” w
okresie do 31.03.2022r.
W związku z zakończeniem w dniu 27.04.2021r. procedury naboru ofert na prowadzenie zajęć
Terapii ruchowej w I etapie projektu „Dzielny Samodzielny” do siedziby Zamawiającego: Fundacja
„Stella” im. Agaty Orłowskiej, ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów wpłynęły 3 oferty na wykonanie
zamówienia. Złożone oferty spełniają kryteria wyboru, zostały przyjęte.
Zamówienie zostanie udzielone osobom fizycznym:
1. Włoch Katarzyna 29.04.2021r.
2. Anna Skrzypiec 02.06.2021r.
oraz podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą:
1. Arkadiusz Domański od dnia 29.04.2021r

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.